Pránanadi név és technika jogtalan használata

 

Többen jelezték különböző fórumokon, hogy egyesek úgy tartanak „Pránanadi”, illetve a „Nadi”(szerű), „Prána”(szerű) tanfolyamot, hogy arra nem rendelkeznek érvényes engedéllyel Petrezselyem Józseftől. Továbbá tartanak olyan tanfolyamokat és kezeléseket is, ahol a Pránanadi neve nem jelenik meg, de a hirdetésből vagy leírásból biztosra vehető, hogy a Pránanadi technikát utánozzák vagy másolják.

 

Tudomásunkra jutott, hogy olyan volt oktatóink hirdettek meg Csonti, Utaztató, 8-as és nepáli 1-2 tanfolyami és/vagy beavatási lehetőséget, akiknek korábban sem volt soha erre átadási engedélyük, sőt az átadási tradíció sem került részükre átadásra, illetve azt a látszatot keltik, hogy átjárás van a Pránanadi és az általuk tartott tanfolyami szintek között.

 

Természetesen a jogi lépéseket megtettük, ugyanakkor ezúton is felhívjuk mindenki figyelmét, hogy KIZÁRÓLAG az JOGOSULT bármilyen PRÁNANADI® tanfolyamot tartani, illetve a technikát átadni, akinek a NEVE a PRANANADI.HU HONLAPON a PRÁNANADI® módszer oktatói, mesterei, vagy masszázs oktatói között szerepel, hogy ÉRVÉNYES ENGEDÉLLYEL rendelkezik.

 

Az engedéllyel rendelkezők tudása magasszintű és naprakész, felkészült személyek, tehát megvan a szükséges energiaszintjük is a tan átadására és a gyakorlati technika alkalmazására. Azok, akik nem rendelkeznek engedéllyel: vagy kizárásra kerültek, vagy nem tudták a megfelelő tudásszintet igazolni a vizsgákon.

 

Aki engedély nélkül tart tanfolyamot, akár „Pránanadi” név alatt, akár azt máshogy elnevezve, bármit is állít, a tanítványai részére a tan Pránanadi technika szerinti érvényes átadását (azaz a beavatást) nem tudja teljesíteni, mivel nincs meg hozzá a kellő energiaszintje. Felmerülhet annak a veszélye is, hogy nyerészkedni akarnak azokon, akik szeretnék a tant elsajátítani, vagy segítséget remélnek problémáik megoldására.

 

Ennek következtében a tanítvány a technikát hiába alkalmazza, az nem fog működni. A tanítványok szemfényvesztés, kuruzslás áldozatai lehetnek. Ugyanez érvényes a PRÁNANADI® technikát másoló vagy utánzó tanfolyamokra, kezelésekre, utaztatásokra is.

 

Elképzelhető, hogy ezek a hamis tanítók majd azt állítják, hogy energiaszintjük és tudásuk az engedélyük visszavonását követően is megmarad, ez azonban tévedés, mert ami adható, az vissza is vonható.

 

Akinek az engedélye visszavonásra kerül(t), azok a tan szabályai, vagy tanítóik ellen olyan súlyosan vétettek, ami egyben azt is jelenti, hogy a tant nem megfelelően ismerik vagy alkalmazzák, tehát átadni vagy használni sem fogják tudni megfelelő módon. 

 

Ezúton is felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a szükséges engedély és beavatás hiányában a technika kontár módon történő alkalmazása veszélyes lehet a testi és szellemi egészségre! Petrezselyem József alapító nagymester, védjegy és know-how tulajdonos, valamint a Tradicionális Központi Pránanadi Alapítvány ezúton is kizárja a felelősségét minden olyan testi, vagy szellemi sérülésért, anyagi vagy erkölcsi vesztségért, amely abból ered, hogy a jelen figyelmeztetés ellenére a Károsult olyan személytől fogadott el kezelést, vagy vett részt bármilyen tanfolyamon, aki a szükséges engedéllyel nem rendelkezett! A jelen figyelmeztetés egyben kizárja, hogy az ilyen károsult személy az őt ért testi, szellemi, anyagi vagy erkölcsi kárt összekösse a PRÁNANADI®, a PRÁNA®, vagy a NADI® megnevezésű technikákkal.

 

Kérjük, hogy a PRÁNANADI® iránt érdeklődők, a tan átadását, illetve annak gyakorlati alkalmazását (tanfolyamok, kezelés, utaztató, masszázs, csonti) csak olyanoktól vegyék igénybe, akik neve a honlapon szerepel, és érvényes engedéllyel rendelkeznek! A mesterek és gyakorlati alkalmazók elérhetőségére vonatkozó, és egyéb kérdéseiket az info@pranasys.hu címen tegyék fel.

 

Szolnok, 2019. december 19.

 

Petrezselyem József

Alapító nagymester

A Magyar Szabadalmi Hivatal Az M04 04801 számon bejelentett PRÁNANADI® megjelölést 2007. február 23-án 188 739 számon jogerősen bejegyezte. A védjegy oltalom visszamenőleg, 2004 november 30-tól érvényes. A Védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 1. § (2) bek. a) pontja alapján a PRÁNANADI® szó védelem alatt áll, használni csak engedéllyel lehet. Engedély nélküli használata jogtalan, ez által törvénybe ütköző.
Védjegy oltalom az alábbi tevékenységekre vonatkozik.