A Pránanadi® Reinkarnációról

 

"Az elme mindennek a lényege,
Az elme, ha tiszta, minden tiszta.
Az elme, ha világos, minden világos.
Az elme, ha jól van, minden jól van.
Az elmém mindennek a lényege."

Szitu Rinpocse


Hogyan kapcsolódik a Pránanadi® Reinkarnációs technika (elterjedtebb nevén: utazás vagy utaztatás) a Pránanadi® technikához?

 

Az utazás vagy utaztatás két főszereplője az utazó, aki meg akarja találni problémáinak okait, és az utaztató, aki a módszert alkalmazva segíti az utazót, hogy rá tudjon nézni arra, hogy mi okozza a problémáit. A betegségek, lelki gyötrelmek okai jelen életünk korábbi szakaszaiban egészen a születés és a fogantatás pillanatáig vezethetők vissza, illetve előző életeinkben találhatók.

 

Az utazás során az utazó egy energetikailag támogatott, megváltozott tudatállapotba kerül. Mindenre képes emlékezni, amit az utazás során átélt. Csak olyan életet, eseményt tud megutazni, amit fel is tud dolgozni.

Az utazás leginkább egy vezetett meditációhoz hasonlítható.

 

Az utaztató feladata, hogy vezesse és segítse az utazót az utazás közben.

Az utazás mottója: Ha egy eseményre pont úgy nézünk rá, ahogyan történt, akkor az többé nem lesz hatással ránk.

 

Az utazó ránézhet minden olyan döntésére is, amelyeket még nem vizsgált felül, illetve nem vont vissza, viszont befolyásolhatják jelenlegi életét is.

 

Nagyon fontos a megbocsátás gyakorlása is az utazás végén, akár másokról, akár magunkról van szó, ugyanis a bosszúvágy és a bűntudat is a karmikus láncolatban tart bennünket.

Az utazás lényege tehát nem a múltba révedés, hanem az, hogy minél inkább a jelenbe kerüljünk.


A tibeti buddhista kolostorokban látható festményeken illetve thangkákon (selyem- vagy brokátkeretbe illesztett buddhista tekercskép) a halál és az újjászületés körforgását a Lét Kerekével ábrázolják.
 

Létkerék (szamszára, létforgatag)

 

A lét kerekét a halál ura tartja kezében, illetve a fogai között.


Belül a kerékagyban az újjászületés okainak három jelképe (három méreg):

Madár (vágy, ragaszkodás),
Disznó (butaság, ostobaság),
Kígyó (harag, gyűlölet).

A következő kör a negatív és a pozitív cselekedetek köre:

A jobb oldali fekete mezőben egy sötét alak kötélen rángatja lefelé az embereket, a pokol felé zuhannak.
A bal oldali fehér mezőben az emberek először civil ruhában, majd szerzetesi ruhában tartanak felfelé, majd találkoznak a buddhával, vagyis megszabadulás felé emelkedő.

A következő kör a létkerék küllőit, az újjászületés hat létszféráját ábrázolja a szamszárában:

Felső három:
Istenek (dévák) - középen: gőg, büszkeség
Félistenek (aszurák) - jobbra: versengés, irigység és az állandó szórakozási kedv
Emberek (manusják) - balra: vágy, szenvedély

Alsó három:
Pokollények (narakák) - középen: gyűlölet és agresszió
Állatok (tirjagyonik) - jobbra: tudatlanság, félelmek
Éhes szellemek (préták) - balra: birtoklási kényszer, szegénység

 

Azonban minden létforma felett található egy buddha megtestesülés, aki arra tanítja az ott élőket, hogy hogyan jutnak közelebb a megvilágosodáshoz.

A kerék peremén az összefüggő oksági láncolat 12 kapcsa látható:
1. kapocs a nem-tudás. Egy vak emberrel ábrázolják.
2. kapocs a késztetés arra, hogy valamit tegyünk. Egy fazekas jelképezi.
3. kapocs a tudatosság. Egy majom jelképezi.
4. kapocs a tudat és a forma. Két ember egy csónakban jelképezi.
5. kapocs a hat érzék (látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás, szellemi tudatosság). Egy ház jelképezi.
6. kapocs a kontaktus. Egy szeretkező párral ábrázolják.
7. kapocs az érzékelés (örömé, bánaté). Egy embert látunk a képen, akit a szeméből kiálló nyílvesszők tesznek elvakulttá.
8. kapocs a ragaszkodás és a vágy. Alkoholért nyúló emberrel ábrázolják.
9. kapocs a megragadás. Fáról gyümölcsöt szedő ember jelképezi.
10. kapocs a létesülés. Várandós asszony jelképezi.
11. kapocs a születés. Vajúdó asszony jelképezi.
12. kapocs az öregség és halál. Holttestet cipelő ember jelképezi.

 

A reinkarnációs utazáson és Uti 1. fokozaton való részvétel feltételei:

 • Utazni Pránanadis fokozat elvégzése nélkül is lehet.
 • A Reinkarnációs 1-eshez Pránanadi® 3-as fokozat elvégzése szükséges,
 • A többi Reinkarnációs fokozat elvégzéséhez a meghívót a Pránanadi Reinkarnációs® Mester küldi,
 • Tiszta tudatállapot (alkohol, kábítószer fogyasztásának mellőzése legalább 1 héttel a beavatás, vagy az utazás előtt, és tudatbefolyásoló gyógyszer szedése kizáró ok),
 • Betöltött 18 éves életkor (vagy ha a spirituális érettség alapján Pránanadis Mestere engedélyezi, akkor betöltött 16 éves életkor),
 • Kipihent állapot (szokásos alvásmennyiség).

 

Kizáró okok:

 • Pszichiátriai betegségek,
 • Korhatár alatti személy,
 • Alkoholos, kábítószeres, gyógyszeres tudati befolyásoltság,
 • Kialvatlanság,
 • Súlyos szívbetegség (az átélhető traumák miatt),
 • Várandósság (vagy ha a Mestere engedélyezi maximum a terhesség 16. hetéig).

 

A Pránanadi® Reinkarnáció fokozatai:

1. fokozat: csak Pránanadi® 3-as fokozat után sajátítható el, amelynek segítségével jelen élet korábbi eseményeibe vagy az előző életekbe lehet elvezetni az utazót. Nagyon fontos tulajdonsága a módszernek, hogy szimbólum segíti és védi az utazót és az utaztatót az utazás alatt. Az 1-es és a 2-es fokozat között fél év a kivárási idő.

2. fokozat: (szintén Pránanadi® 3-as fokozat után) Egyszerűsödik az utaztatás módszere és az utazó olyan eseményekbe is képes lesz belemenni, amivel az 1-es fokozattal nem tudott szembenézni. 2-es és a 3-as fokozat között egy év a kivárási idő.

3. fokozat: (Pránanadi® 5-ös fokozat körül) lehetővé teszi az önutaztatást és egy egyedi lehetőség nyílik a segítségnyújtásra. A 3-as és a 3+ fokozat között fél év a kivárási idő.

3+ fokozat: (csak Pránanadi® 5-ös fokozat után) az 1-3 fokozatok szimbólumait megerősíti, így sokkal mélyebb reinkarnációs tapasztalást és erősebb blokk oldódást tesz lehetővé. A 3+ és a 4. fokozat között fél év a kivárási idő.

4. fokozat: (csak Pránanadi® 5-ös fokozat után 3+ óta eltelt fél év) a korábbiaknál mélyebb tapasztalást és sokkal intenzívebb blokk oldódást eredményezhet.

Időigény:
Egy-egy utazás időigénye kb. 2-3 óra.
Mindegyik reinkarnációs elvonulás kétnapos időtartamú.

A Magyar Szabadalmi Hivatal Az M04 04801 számon bejelentett PRÁNANADI® megjelölést 2007. február 23-án 188 739 számon jogerősen bejegyezte. A védjegy oltalom visszamenőleg, 2004 november 30-tól érvényes. A Védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 1. § (2) bek. a) pontja alapján a PRÁNANADI® szó védelem alatt áll, használni csak engedéllyel lehet. Engedély nélküli használata jogtalan, ez által törvénybe ütköző.
Védjegy oltalom az alábbi tevékenységekre vonatkozik.