Lokapála Vallási Egyesület


Kedves Adományozók!


A Lokapála Vallási Egyesület hálával fogadja az egyházi 1% felajánlásokat:
LOKAPÁLA VALLÁSI EGYESÜLET
Technikai szám: 2549


Mi is szeretnénk kifejezni mérhetetlen hálánkat, hogy az adó 1%-kal ilyen sokan támogattátok a Pránanadi Központi Alapítványt!

Az adományaitokat továbbra is olyan értékek megvalósítására fordítják, amelyek egyeznek a Mi alapítványunk célkitűzéseivel, valamint a Pránanadi alapelvével, a szeretettel és az önzetlen segítségnyújtással!

Továbbra is nagy tisztelettel várják és fogadják a felajánlásaitokat!

 

TRADICIONÁLIS PRÁNANADI KÖZPONTI ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18734988-1-16

 

 

Kedves Nadistársunk!

 

Egy újabb örömteli hírt oszthatunk meg Veletek! A Pránanadi® a Lokapála Vallási Egyesület keretein belül folytatja tovább áldásos tevékenységét. Ha időd engedi, kérlek, nézd meg az alábbi videókat, amelyekben összeszedtünk minden fontos tudnivalót ezzel kapcsolatban. Ha inkább olvasni szeretsz, a teljes szöveget megtalálod a videók alatt.

 

Kedves Nadistársunk! - VIDEÓ

 

Vajon a spiritualitás beszorítható-e jogi keretek közé? - VIDEÓ

 

Mit hívunk vallásnak? - VIDEÓ

 

Mi a Pránanadi® célkitűzése? - VIDEÓ

 

Mi a Lokapála Vallási Egyesület? - VIDEÓ

 

Mi a Pránanadi® ösvénye? - VIDEÓ

 

Vajon a spiritualitás beszorítható-e jogi keretek közé?

 

A kezdetek óta mindig is fontosnak tartottuk, hogy megfeleljünk az aktuális jogi környezet szabályainak, elvárásainak. Ez azonban sohasem volt könnyű feladat, hiszen a Pránanadi® csodálatos ősi tradícióját, amely szerint az Univerzum energiája lehívható és átadható, nem lehet egyszerű jogi kategóriákkal lefedni.

 

Tökéletes példa erre az is, hogy a Pránanadi® tradícióját sokáig szerzetesek őrizték meg és adták tovább az arra érdemeseknek. Magyarországon, világi környezetben először a 90-es évek elején adhattuk át. Az általunk megismert története szerint soha nem keverték össze az ottani vallási hagyományokkal, transzcendens tartalma, az Univerzális Energiával általa kialakítható személyes kapcsolat miatt mégis egyfajta külön vallásos hitrendszerként is értelmezhető volt mindig.

 

Avatómestereinkkel közösen az elmúlt több mint 25 év alatt azt vállaltuk, hogy megmutatjuk a nyitott és jó szándékú, lelkileg és szellemileg befogadó, fejlődni vágyó embereknek ezt az ősi tanokra épülő tradíciót, amely által minden egyes ember személyesen győződhet meg arról, mit is hordoz az egész lénye valójában.

 

Ennek segítségével a Pránanadi® gyakorlója lépésről lépésre, fokozatosan megismerheti és megértheti a benne élő isteni alkotórészt, azaz lelkületet, akivel tudatos kapcsolatot alakíthat ki. Ez a belső fény vezeti el az embert saját felső Énjéhez. Ahogy mondani szoktuk:

 

„Nem tanítunk, csak emlékeztetünk arra, amit már régóta tudsz.

Nem tanulunk, csak visszaemlékszünk arra, amit már tudtunk.

Amikor pedig gyakorlunk, akkor bizonyosságot teszünk arról, hogy valóban emlékszünk.”

 

Már többször felmerült korábban is, hogy hivatalosan is vallássá minősítjük a Pránanadi® liturgiáját, azonban tartottunk attól, hogy ez visszatetszést kelthet, netán szektaként könyvelnének el bennünket. Ez manapság már nem veszélyeztet.

 

Az a kérdés is felmerülhet, hogy ha valakinek már van vallása, akkor miért választana mellé egy másikat?

 

Mindazok, akik az elmúlt több mint 25 évben az ösvényünkre léptek, tapasztalatból tudhatják, hogy a Pránanadi® elhatárolódik minden szektától és minden szektajellegű tevékenységtől. Nem követelünk meg kizárólagosságot, sőt arra biztatunk mindenkit, hogy tartsa meg és ápolja történelmi vallását, hitét, mert a Pránanadi® nem helyettesíti, hanem kiegészíti az egyéb életigenlő hitbéli elköteleződéseket, és ez a jövőben is így marad.

 

Örömünkre szolgál, hogy 2019 végén elindítottuk azt a folyamatot, amellyel hivatalosan is vallásként fogadható el a Pránanadi®, hiszen most is és hosszú távon egyaránt a vallási keretek adják meg legjobban azt a plusz energetikai töltetet, amelyre szükség lehet a tradíció minél teljesebb megőrzéséhez és gyakorlásához. Ennek érdekében hoztuk létre a Lokapála Vallási Egyesületet, ami egyben hivatalos keretet is biztosít a Pránanadi® Tradíciójának.

 

Mit hívunk vallásnak?

 

A vallás az embereknek a transzcendenciával, azaz az anyagi világon túli valóságszintekkel és az Univerzális Energiával kapcsolatban kialakított viszonyai közül az egyik leginkább elfogadott megközelítési mód. Tágabb értelemben pedig egy vallás a hitelvek és a vallásgyakorlatok összefüggő rendszere, amely általában megkísérel magyarázatot adni a dolgok és az emberek létrejöttére, létére, létezésük céljára.

 

Fontosnak érezzük annak tisztázását, hogy amennyiben az egyén alakítja ki ezt a viszonyt – még ha világvallás vagy nagy embertömegeket megmozgató vallási irányzat is lesz belőle –, azért jellegét és értelmezési módjait tekintve szubjektív marad. Éppen ezért a Lokapála Vallási Egyesület elismeri a világvallásokat és azok képviselőit, és nem követel hívőitől kizárólagosságot – ahogyan a Pránanadi® Tan hagyományai sem –, sőt arra biztatja hívőit, hogy tradicionális és nemzeti vallásukat tartsák meg és ápolják, hiszen az egyesület a különbségek helyett az azonosságokra támaszkodik, azaz hitvallása szerint minden vallás a szeretetre, az értékekre épül, és az Univerzális Energiához kapcsolódik.

 

Milyen vallási jellegzetességet hordoz a Pránanadi®?

 

Az emberek hitük gyakorlása során szertartásokon, elvonulásokon, beavatásokon, hitfelekezeti előadásokon, meditációk hatására és más hasonló esetekben részesülhetnek több emberrel közösen vagy magányuk csendjében vallási élményben. Ez a „Transzcendenssel való találkozás” átélését jelenti számukra, azaz találkoznak az Univerzum Energiájával és a saját benső világukkal is. Az ilyen élmények kiemelik a vallásos embereket a hétköznapiságból: örömet és tettrekészséget eredményezhetnek náluk. A Pránanadi® vallási élményeinek története és lényege fennmaradt az utókor számára, az élmények tartalma pedig rendszerezetten kerül kifejtésre. A vallási élmény felkeltésének és életben tartásának érdekében rendszeresen végzett szertartásai és gyakorlatai vannak, követői pedig példamutató tradicionális magatartást tanúsítanak.

 

Mi a Pránanadi® célkitűzése?

 

A Pránanadi® lényege az energiákkal való harmonikus összehangolódás és összekapcsolódás.

 

A Pránanadi® az Egység vallása, amely a harmónia megteremtésén, továbbá az ellentétek kiegyenlítésén és összebékítésén fáradozik, ezért minden szélsőség távol áll tőle.

 

A Pránanadi® a saját lelkünkkel, bensőnkkel, fokozatos és folyamatos fejlődésünkkel, és végső soron az Univerzális Energiával foglalkozik, illetve az azzal való kommunikáció során elevenedik meg, nyeri el értelmét és válik hitelessé.

 

A Pránanadi® célja tehát éppen az Univerzális Energiával való egyéni kapcsolatfelvételben és személyes viszony kialakításában rejlik. Az Univerzális Energiával való kapcsolat több síkon valósulhat meg: a legfinomabb szellemi-lelki síktól egészen a fizikai szintekig. Mindenki maga döntheti el igényeinek, tudatosságának és képességeinek megfelelően, hogy milyen minőségű kapcsolatot alakít ki ezzel az energiával. A Lokapála Vallási Egyesület ezt is teljes mértékben tiszteletben tartja.

 

A Lokapála Vallási Egyesület, ahogyan a Pránanadi® is, az örök érvényű igazságokra és értékekre épül, emiatt nem célja ellentmondani más nézeteknek, hanem spirituális fejlődési lehetőséget igyekszik nyújtani mindazoknak, akik a Pránanadi® ösvényét választják.

 

A Lokapála Vallási Egyesület tagja elsősorban belső személyes élményein keresztül tapasztalja meg az Univerzális Energiát. Amikor a Pránanadi® követője, gyakorlója találkozik a jelenségek mögött megbúvó energiákkal, akkor fokozatosan képeződik le benne mibenlétük és szerepük az egész Univerzumban. Ilyen spirituális élményekből és megtapasztalásokból fakadnak a Lokapála Vallási Egyesület tagjainak és a Pránanadi® gyakorlóinak valódi ismeretei. A Pránanadi® gyakorlói egyéni szellemi és lelki erőfeszítések útján szerezhetnek tényleges spirituális tapasztalatokat, és ezekre építhetik fel hitüket és tudásukat.

 

Mi a Lokapála Vallási Egyesület?

 

A Lókapála szó az ősi buddhista hagyományokból eredően a tanok védelmezőire utal. A Lokapála Vallási Egyesület tagjai a „tanvédő lámák”, akik az ősi Pránanadi® tanításait, tradícióit követik. A Pránanadi® Tanítás szerint a Világmindenség lényege az áramló Univerzális Energia, amely a Pránanadi® Tradíció elsajátításával nemcsak megismerhető, hanem azzal – a megfelelő fokozat elsajátítása után – kommunikálni is lehet, és közvetlen kihatással van az azt elsajátító ember személyiségére és életsorsára, szanszkritul karmájára.

 

A Lokapála Vallási Egyesület szertartásvezetői az Avatómesterek, akik – az ősi buddhista szokásokhoz hasonlóan – miután bizonyították rátermettségüket, beavatási szertartáson vesznek részt, ahol egy fokozatban felettük álló Avatómester beavatja őket egy magasabb fokozat misztériumába. A Lokapála Vallási Egyesület Avatómesterei abban hisznek, hogy az egyes beavatási szertartások során nemcsak a Pránanadi® Tan ismerete kerül átadásra számukra, hanem kapcsolatba is kerülnek az Univerzális Energiával, és képesek ennek továbbadására is.

 

A Lokapála Vallási Egyesület tagjai hisznek abban, hogy a – Pránanadi® Tan által meghatározott liturgia szerinti – szertartások során azok, akiket a Pránanadi® Tan egyes fokozataiba beavattak, képesek a testük csakráin keresztül, magasabb fokozaton pedig csupán az emberi gondolat erejével átadni az Univerzális Energiát embertársaiknak, és ezzel azok testi és lelki közérzetét is javítani. Ily módon egyébként nemcsak a befogadó, hanem az átadó karmája is tisztul, változik. A Pránanadi® Tan egyik alapköve a reinkarnáció, az újjászületés, és hogy megfelelő szertartások során ezek a korábbi életek megismerhetőekké válnak. A Pránanadi® Tanban központi szerepet töltenek be a szent szimbólumok, melyek – a liturgiákkal és hitelvekkel együtt magyar nyelvű magyarázatokkal is – megismerhetőek a megfelelő fokozatú avatási szertartás, azaz a „misztériumba történő bevezetés” után.

 

Térítő vallás-e a Pránanadi®?

 

Nem, és sosem volt az. Minden egyes ember szabad akaratából dönthet úgy, hogy önállóan fedezi fel saját eredetét, élete értelmét és annak alapcélját, miközben fokozatosan megtisztul minden negatív külső és belső befolyástól és kötőerőtől. A Pránanadi® szertartásokon résztvevőktől nem elvárás, hogy a Pránanadi® hívői is legyenek. Mindenkit arra biztatunk, hogy tartsa meg korábbi történelmi egyházi vallását vagy más hitét, hiszen senkit sem szeretnénk megsérteni érzelmeiben és vallásszabadságában. Meggyőződésünk, hogy alapjában véve minden vallás ugyanazokat az egyetemes alapértékeket képviseli és vallja, mint mi. A Pránanadi® hagyományai további hasznos támpontokat kínálnak ahhoz, hogy jobb emberré válhassunk, közelebb kerüljünk önmagunkhoz, harmonikusabb és boldogabb életet élhessünk.

 

A Pránanadi® követői példamutató magatartásukkal, társadalmi felelősségvállalásukkal, szociális érzékenységükkel, hagyománytisztelő viselkedésükkel a társadalom hasznos tagjai. Tartózkodnak a szélsőséges megnyilvánulásoktól, valamint betartják a társadalmi elvárásokat, normákat.

 

Mi a Pránanadi® ösvénye?

 

A Pránanadi® az igazi, lelki alapon működő hit egyéni átélését igényli, ugyanakkor számos olyan szakrális eseményt, szertartást is magában foglal, amelyek során csoportos (kollektív) spirituális élményekre kerülhet sor. Ilyenek például az év kiemelt időszakaihoz köthető szertartás, elvonulás, beavatás (SZEB) szakrális ünnepek.

 

A Pránanadi® minden fokozatán és szakrális eseményén a szentséghez való tiszta és harmonikus hozzáállás, tudatállapot és lelkület követendő, hiszen a vallásgyakorlás a legszentebb cselekedetek közé tartozik, amit ember végezni képes.

 

A vallási összejöveteleink fontosak és hasznosak a lélek és a szellem testben való összeköttetésének céljából, amely jobb és harmonikusabb életet eredményez.

 

A Pránanadi® alkalmazása során az ősi egyetemes bölcsesség útját járva végezzük a korhű szertartásokat: vallási rituálékat, ceremóniákat, fohászokat, meditációkat, auratisztítást, áldáskérést, valamint harmonizálást és energetikai erősítést.

A Pránanadi® ösvényét bárki járhatja, aki egyetért a Pránanadi® és a Lokapála Vallási Egyesület elveivel, értékrendjével és hajlandó gyakorolni és magáévá tenni azokat a vallási szertartásokkal együtt.

 

Mit tartalmaznak a fokozataink?

 

A pránanadis fokozatok megnevezései összetett szertartásokra utalnak, amelyek többnyire beavatásból és elvonulásból állnak, tehát olyan lelki gyakorlatok, amelyek hitünk szerint még jobban segítenek önmagunk és az Univerzum Energiái felé fordulni. Az egyes fokozatok egymásra épülnek, ezért szintről szintre lehet elmélyedni bennük.

 

Szeretettel várunk továbbra is mindenkit, aki a nyugalmat, a békét, az elcsendesedést keresi, és szeretne minél közelebb kerülni önvalójához vagy szeretne tudatosan, minőségi idővel önmaga felé fordulni.

 

Remélem, Te is velünk örülsz ezeknek a pozitív változásoknak, és együtt haladhatunk tovább a Pránanadi® csodálatos útján!

 

Szeretettel és virtuális nadis öleléssel,

Petrezselyem József

A Magyar Szabadalmi Hivatal Az M04 04801 számon bejelentett PRÁNANADI® megjelölést 2007. február 23-án 188 739 számon jogerősen bejegyezte. A védjegy oltalom visszamenőleg, 2004 november 30-tól érvényes. A Védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 1. § (2) bek. a) pontja alapján a PRÁNANADI® szó védelem alatt áll, használni csak engedéllyel lehet. Engedély nélküli használata jogtalan, ez által törvénybe ütköző.
Védjegy oltalom az alábbi tevékenységekre vonatkozik.