Fontos idézet

"Soha ne vessétek el, és soha ne feledjétek tanításaim, őrízzétek őket, elmélkedjetek felettük, gyakoroljátok. S ne feledjétek a tanítás lényege, hogy őrízzétek tulajdon elméteket, szavaitok egyenesek legyenek. Tiszteljétek egymást, és tartózkodjatok minden vitától, ne olyanok legyetek, mint a víz és olaj mik elválnak egymástól, hanem olyanok, mint a víz és a tej, melyek eggyé olvadnak. Együtt tanuljatok, együtt gyakoroljátok a tanításokat, ne tékozoljátok el az időt vitával és semmittevéssel. Ha figyelmen kívül hagyjátok a tanításomat, akkor olyan mintha sohasem találkoztatok volna velem, és ez annyit jelent, hogy távol vagytok tőlem, még ha mellettem vagytok is, de ha követitek a tanokat, akkor nagyon közel vagytok hozzám, még akkor is, ha ténylegesen távol is vagytok."

A Magyar Szabadalmi Hivatal Az M04 04801 számon bejelentett PRÁNANADI® megjelölést 2007. február 23-án 188 739 számon jogerősen bejegyezte. A védjegy oltalom visszamenőleg, 2004 november 30-tól érvényes. A Védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 1. § (2) bek. a) pontja alapján a PRÁNANADI® szó védelem alatt áll, használni csak engedéllyel lehet. Engedély nélküli használata jogtalan, ez által törvénybe ütköző.
Védjegy oltalom az alábbi tevékenységekre vonatkozik.