2017-ben a következő Mesterek rendelkeznek hiteles átadási engedéllyel

Kedves Mesterek és Tanítványok!

Ezúton tájékoztatlak Benneteket, hogy Pránanadi® módszer gyakorlati alkalmazását  és a tan oktatását az alábbi feltételek együttes fennállása alapján lehet végezni:

  • a tan etikai és tradicionális szabályainak maradéktalan betartása
  • a Pránanadi® védjegy jogtulajdonosának hozzájárulása

Mint azt mindnyájan tudjátok, a Pránanadi® módszer gyakorlati alkalmazását és  tanításait  mesterek és tanítók adták át részünkre, európai emberek részére azzal a szigorú feltétel kikötésével, hogy a tant a tanítványok részére történő átadása és annak gyakorlása során a tradicionális, átadott tartalommal és formában kötelesek vagyunk megőrizni. A mesterek folyamatosan felügyelik, hogy vállalt kötelezettségeinket, a gyakorlati alkalmazás és a tanítás szabályait megtartjuk-e.<

A tant annak eredeti, átadott tartalommal és formában oly módon tudjuk megőrizni, ha a tanításokat változatlan formában és tartalommal adjuk tovább, és a tan gyakorlásakor a tradicionális és etikai szabályokat mindenkor maradéktalanul megtartjuk.

Továbbá -  védjegy formájában levédésre került a Prananadi® megnevezés, és az összes technikához tartozó elem, melynek célja az volt, hogy saját társadalmi rendszerünkben rendelkezésünkre álló eszközzel is védjük a tan eredeti, tradicionális formában történő megőrzését és továbbadását.

A védjegyjogosulti tevékenység végzése - mely a tan magyarországi gyakorlásának személyi és tárgyi feltételeinek meghatározását jelenti -  Magyarországon Prananadi® tanfolyam tartására, a tan oktatására kizárólag a honlapon szereplő névjegyzékben feltüntetett oktatók jogosultak, akik a védjegyjogosulttal megkötött, érvényes hasznosítási szerződéssel rendelkeznek.

Prananadi® módszer gyakorlati alkalmazását csak olyan személy végezheti, aki Prananadi® tanfolyamot végzett. Magyarországon Prananadi® módszer gyakorlati tevékenységet hivatalosan végezni - azaz amikor kettő vagy több személy rendszeresen, végzi, ahhoz engedély kell, függetlenül attól, hogy a gyakorlati alkalmazást ingyenesen nyújtja, vagy ellenszolgáltatásként adományt vagy felajánlást (ellenértéket) fogad el – a védjegyjogosult engedélyével, a védjegyjogosulttal megkötött, érvényes hasznosítási szerződés és hivatalos, tevékenységére szóló engedély birtokában lehet.

Az engedély nélkül oktató személy a tanítvány részére nem képes a tant teljes körűen átadni, a tanítvány nem fogja a továbbfejlődéséhez szükséges energetikát megszerezni, az engedéllyel nem rendelkező mesterek avatási energia szintjét kinti mestereink mérséklik, korlátozzák. Az oktatók, vagy gyakorlati alkalmazók elérhetőségéről a menü jobb alsó részen lévő ÜZENETKÜLDÉS menüpont használatával lehet tájékoztatást kérni. 

 

A Magyar Szabadalmi Hivatal Az M04 04801 számon bejelentett PRÁNANADI® megjelölést 2007. február 23-án 188 739 számon jogerősen bejegyezte. A védjegy oltalom visszamenőleg, 2004 november 30-tól érvényes. A Védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 1. § (2) bek. a) pontja alapján a PRÁNANADI® szó védelem alatt áll, használni csak engedéllyel lehet. Engedély nélküli használata jogtalan, ez által törvénybe ütköző.
Védjegy oltalom az alábbi tevékenységekre vonatkozik.

Moksaphoto - AyacLab Web Development