A Pránanadi védjegy

A Magyar Szabadalmi Hivatal Az M04 04801 számon bejelentett PRÁNANADI® megjelölést 2007. február 23-án 188 739 számon jogerősen bejegyezte. A védjegy oltalom visszamenőleg, 2004 november 30-tól érvényes.
 A Pránanadi technikai minden eleme, eszköze, tematikája, alkalmazása is védelem alatt áll!


A Védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI.törvény 1. § (2) bek. a) pontja alapján a PRÁNANADI szó és a technika védelem alatt áll, használni csak engedéllyel lehet. Engedély nélküli használata jogtalan, ez által törvénybe ütköző.

Védjegy oltalom az alábbi tevékenységekre vonatkozik.
 

41. áruosztály:
Oktatás, levelező tanfolyamok, akadémiák (oktatás), gyakorlati alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, eszmecserék, kollokviumok, gyakorlati képzés (szemléltetés), szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, oktatási vizsgáztatás, szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, vallásoktatás, spirituális tevékenység, meditáció- és meditációs technikák oktatása, önfejlesztő és önismereti módszerek oktatása, természetes gyógymódok oktatása, óvodák, kollégiumok, internátusok, sportlétesítmények üzemeltetése, egészség(védő) klubok, sport edzőtábori szolgáltatások, testnevelés, tornatanítás, sportversenyek rendezése, szabadidős szolgáltatások nyújtása, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), szórakoztatás, bálok szervezése, fogadások tervezése, élő előadások bemutatása, zene összeállítása, üdülőtáborok szolgáltatásai, egészséges életmódra oktatás és nevelés, képességfejlesztési szolgáltatások, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, on-line elérhető elektronikus publikációk (nem letölthetők), könyvkiadás, könyvtári kölcsönzés, oktatási tárgyú információk, rádió- és televízió-programok készítése, videofilmgyártás, videoszalagok kölcsönzése, video(szalagra) filmezés, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, nem reklámcélú szövegek kiadása, üdülési tárgyú információk.

44. áruosztály:
Alkoholbetegek elvonó kezelése, aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, természetgyógyászati szolgáltatások, orvosi szolgáltatások, kórházi szolgáltatások, pszichológus szolgáltatásai, fogászat, gyógyszerészeti tanácsadás, gyógyítás hátgerincmasszázzsal, optikusok szolgáltatásai, laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások, mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások, klinikák, otthonok lábadozók utókezelésére, szanatóriumok, szépségszalonok, szülésznők szolgáltatásai, masszázs, állatgyógyászati szolgáltatások, állatok ápolása, állattenyésztés.

Engedélykérés és kapcsolat: prananadipj@gmail.com

A Magyar Szabadalmi Hivatal Az M04 04801 számon bejelentett PRÁNANADI® megjelölést 2007. február 23-án 188 739 számon jogerősen bejegyezte. A védjegy oltalom visszamenőleg, 2004 november 30-tól érvényes. A Védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 1. § (2) bek. a) pontja alapján a PRÁNANADI® szó védelem alatt áll, használni csak engedéllyel lehet. Engedély nélküli használata jogtalan, ez által törvénybe ütköző.
Védjegy oltalom az alábbi tevékenységekre vonatkozik.